Garantie

Bovenop de wettelijke garantie van 2 jaar (zie website fgov) biedt olli je een bijkomende commerciële garantie van 10 jaar zoals hieronder beschreven. De commerciële garantie verlengt de looptijd van de garantieperiode met andere woorden aanzienlijk. 

Deze garantie wordt u aangeboden door: 

83 BV - olli - Mallaardstraat 37 - 9400 Ninove (te contacteren via: info@olli-matras.be)

Geografisch toepassingsgebied: 

De garantie is enkel van toepassing op producten die zich op het Belgisch grondgebied bevinden. 

Garantievoorwaarden:

 • De verkoper staat ervoor garant dat de verkochte producten voldoen aan de overeenkomst, de vermelde specificaties en de bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 • Om aanspraak te kunnen maken op de garantie van een matras binnen de 12 jaar na aankoop, moet het volgende kunnen aangetoond worden: 
  • Zichtbare verzakking, kuilvorming en deuken die ontstaan zijn ondanks correcte behandeling van het product.
  • Na de aanpassing van de matras aan het lichaam kan er een lichte vervorming optreden, maar deze beperkt zich tot minder dan 20% van de vorm van de matras. Dit valt onder normale slijtage van de vorm/ondersteuning bij normaal gebruik. Indien dit meer zou zijn, kan men spreken van kuilvorming (5 cm of meer kan wijzen op kuilvorming).
  • In geval van kuilvorming hebben wij de volgende informatie van je nodig: 
   • Een duidelijke foto van de matras (zonder hoes) op een vlakke ondergrond (waarbij de kuilvorming duidelijk zichtbaar is).
   • De kuilvorming kan bijvoorbeeld op de foto aangetoond worden door het correct plaatsen van een plankje of een meetliniaal.
  • Gebreken aan de rits van de hoes door een productiefout.
  • Gebreken aan de matrasbeschermer door een productiefout.
  • Gebreken aan het hoofdkussen door een productiefout.
 • Matrassen kunnen bij dagelijks gebruik in de loop der jaren zachter worden. Hierop is geen garantie. Dit valt onder gewone slijtage van het product.
 • Als de matras een aantoonbaar mankement heeft, dan wordt ze door ons vervangen of hersteld.
 • De garantieperiode wordt na een reparatie of vervanging noch verlengd, noch verkort (als de garantie valt onder de commerciële garantie en niet onder de wettelijke garantie).
 • Verkleuring van een van onze producten valt nooit onder de garantie, aangezien dit nooit invloed heeft op de kwaliteit.
 • De garantie is ook niet van tel als:
  • De persoonlijke voorkeur van de consument niet overeenstemt met het comfort van de matras.
  • Schade werd veroorzaakt door (maar niet louter beperkt is tot): sneden, brandplekken, geuren, vlekken, vloeistoffen, schimmel en scheuren. Klachten die met andere woorden het gevolg zijn van omstandigheden die buiten het product zelf liggen (roken in bed, morsen van dranken, …).
  • De consument de geleverde producten zelf heeft aangepast of gerepareerd, of dit heeft laten uitvoeren door derden.
  • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden werden blootgesteld, onzorgvuldig werden behandeld, of wanneer geen rekening werd gehouden met de aanwijzingen van de verkoper (bv. matras gebruiken als trampoline, blootstelling aan abnormale temperaturen, hoes niet wassen volgens de voorschriften, …).
  • Schimmelvorming is ontstaan door het plaatsen van de matras in een vochtige ruimte of op een natte vloer of ondergrond. Onze matras ventileert perfect bij normaal gebruik.
  • De matras niet via de normale verkoopkanalen van olli werd aangeschaft.
  • Er een afwijking zou zijn van maximum 2 cm ten opzichte van de origineel vermelde maten. 

  Bij omruiling van een matras onder de commerciële garantievoorwaarden zijn volgende kortingen van toepassing op de actuele verkoopprijs:

  Garantieduur:

  Hieronder vind je een garantietabel terug met de garantieperiodes per product:

  Eerste jaar t.e.m. twaalfde jaar na aankoop 100% van de verkoopprijs
  Product Garantieperiode Garantievoorwaarden
  Matraskern 12 jaar Grote aantoonbare gebreken zoals zichtbare kuilvorming (5 cm) als gevolg van een slechte afwerking of door het gebruik van slechte materialen.
  Vallen niet onder de garantie: scheuren door oneigenlijk gebruik of door het verkeerd verplaatsen van een matras.
  Matrashoes 12 jaar Grote aantoonbare gebreken als gevolg van een slechte afwerking of door het gebruik van slechte materialen.
  Valt niet onder de garantie: schade (brandplekken, vlekken, geuren) door oneigenlijk gebruik.
  Matrasbeschermer 2 jaar Grote aantoonbare gebreken als gevolg van een slechte afwerking of door het gebruik van slechte materialen.
  Valt niet onder de garantie: schade (brandplekken, vlekken, geuren) door oneigenlijk gebruik.
  Hoofdkussen 2 jaar Grote aantoonbare gebreken als gevolg van een slechte afwerking of door het gebruik van slechte materialen.
  Valt niet onder de garantie: schade (brandplekken, vlekken, geuren) door oneigenlijk gebruik.
  Garantie Procedure

  Als je gebruik wil maken van de garantie voor jouw product, stuur dan een e-mail naar info@olli-matras.be met een kopie van het originele aankoopbewijs en een correcte omschrijving van het probleem, eventueel gestaafd met fotomateriaal. Wij nemen daarna zo snel mogelijk contact met je op om het probleem te bekijken en een correcte oplossing te zoeken.

  Als jouw probleem onder de garantievoorwaarden valt, wordt er door ons naar een passende oplossing gezocht. Dit kan een reparatie inhouden, of het toekennen van een nieuw product. Bij het verzenden van een nieuw product worden de kosten van verzending integraal door ons gedragen.