Retour

Mocht de klik tussen jou en olli er toch niet zijn tijdens de 100 nachten proefslapen, dan wordt de matras gratis terug opgehaald. Na ontvangst en controle wordt het aankoopbedrag integraal teruggestort, binnen een termijn van 10 werkdagen.

Het standaard herroepingsrecht van 14 dagen is volgens de wetgeving van toepassing. (zie verder voor meer info betreffende het herroepingsrecht)

Voorwaarden

Kijk goed na of aan alle retourvoorwaarden voldaan is, alvorens de retourprocedure te starten.

 • Het retourrecht bij proefslapen is enkel van toepassing op de matras
 • De matras is onbeschadigd (schuim en hoes) en vertoont geen sporen of andere kenmerken van oneigenlijk gebruik (brandplekken, scheuren, vlekken, geuren, ... )
 • Heb je al eerder een bestelling gedaan bij olli en een matras teruggestuurd, dan vervalt het recht van retour op de nieuwe bestelling en valt deze onder het herroepingsrecht (zie hieronder)
 • De matras kan enkel aangemeld worden voor terugsturen binnen de 100 dagen na levering.
 • Bij een gelijktijdige aankoop van meerdere matrassen op hetzelfde adres of door eenzelfde persoon, is het enkel toegestaan om 1 matras retour te sturen binnen het retourrecht 100 dagen proefslapen. De overige matrassen vallen vanaf dan onder het herroepingsrecht (zie hieronder)
 • Om een matras retour te sturen is het bestelnummer vereist.
 • Terugzending is enkel mogelijk binnen België.
Procedure

 • Vraag het retourformulier aan via info@olli-matras.be
 • Binnen de 2 weken na het retourverzoek nemen wij contact op om een afspraak te maken voor het ophalen van de matras.
 • Het volledige aankoopbedrag wordt teruggestort via de door jou gebruikte betaalmethode, binnen een termijn van 10 werkdagen na ontvangst en nazicht van de retourzending.
 • Is de matras beschadigd of vertoont ze oneigenlijke gebruikssporen (zie retourvoorwaarden), dan vervalt het recht op retour en wordt er ook geen vergoeding terugbetaald.
 • Bij sterke vermoedens of waarschijnlijkheid van fraude, kwaadwilligheid of zonder koopintentie geplaatste bestellingen, behouden wij ons het recht voor om de proefperiode te annuleren.
 • Alle kosten gerelateerd aan het retourneren zijn steeds ten koste van de verkoper.

TIP: verpakking

Bij het ontvangen van de bestelling is het aangeraden om de verpakking van het product te bewaren. Je kan, zo nodig, het product opnieuw proberen in te pakken om schade te vermijden. Het product wordt, vacuümverpakt, geleverd in een doos. Het plastic omhulsel van de vacuümverpakking kan nog wat extra bescherming bieden.

Bij het ophalen wordt een nieuwe verpakking voorzien, zodat het product onbeschadigd bij ons aankomt.


Herroeping - Herroepingsrecht

De klant heeft bij wet gedurende 14 dagen het recht op herroeping. Dit houdt in dat de klant het recht heeft de koopovereenkomst, binnen een termijn van 14 dagen, te herroepen zonder opgave van reden. Deze termijn van 14 dagen gaat in vanaf de datum van fysieke ontvangst van de matras of toebehoren en verstrijkt dus op de 14de dag na de datum van fysieke ontvangst van de zending.

In geval van herroeping zal de aankoopprijs van het desbetreffende product integraal worden teruggestort binnen een termijn van 10 werkdagen na ontvangst van het product (als het product ongeopend en zonder schade wordt terugbezorgd)

Het herroepingsrecht is enkel van toepassing in het geval van onderstaande context:

 • Punten reeds vermeld in vorige paragraaf
 • Heb je al eerder een bestelling gedaan bij olli en een matras teruggestuurd tijdens de periode van proefslapen, dan vervalt het recht van retour op de nieuwe bestelling en valt deze onder het herroepingsrecht (en kan er dus geen gebruik meer gemaakt worden van het retourrecht binnen de 100 dagen).
 • Bij een gelijktijdige aankoop van meerdere matrassen op hetzelfde adres of door eenzelfde persoon, is het enkel toegestaan om 1 matras terug te sturen binnen het retourrecht 100 dagen proefslapen. De overige matrassen vallen vanaf dan onder het herroepingsrecht van 14 dagen.
 • De matras, matrasbeschermer of het hoofdkussen dat werd besteld, bevindt zich nog steeds in de ongeopende, originele verpakking en in zijn oorspronkelijke staat (ongebruikt en onbeschadigd).
 • Bij sterke vermoedens of waarschijnlijkheid van fraude, kwaadwilligheid of zonder koopintentie geplaatste bestellingen, vervalt het recht van herroeping.
 • Alle kosten gerelateerd aan het retourneren zijn steeds ten koste van de verkoper.
 • Als de klant niet tijdig gebruik heeft gemaakt van zijn recht op herroeping en de termijn van 14 dagen dus verstreken is, is de aankoop een feit. Op deze regel worden geen uitzonderingen gemaakt.
 • Het herroepingsrecht kan enkel ingeroepen worden door een schriftelijke melding van herroeping op het adres info@olli-matras.be en mits het invullen van onderstaande gegevens.
 • De schriftelijke melding van herroeping moet gebeuren volgens het formaat dat terug te vinden is op de website van de Belgische overheid
  In te vullen document: formulier voor herroeping